Jen Mars

Những ước mong đã đưa chúng ta xa hai bờ...

for Xmas…

(via teenagerposts)

mushr00m-cloud:

Gerard Way

(via langleav)

I have lost and loved and won and cried myself to the person I am today.
Charlotte Eriksson, Empty Roads & Broken Bottles; in search for The Great Perhaps (via psych-facts)
No one can be everything you want them to be.
Susane Colasanti, So Much Closer  (via lovequotesrus)

(via lovequotesrus)

An viết, "Nhạt như nước, gặp nhau vui. Sau khi từ biệt, còn có dư vị." Thảo nào có những kẻ như rượu, nhấp môi một lần tưởng chừng hương vị nhớ mãi không quên. Qua biến cố gặp lại, cảm thấy nhạt nhẽo vô chừng, tưởng như những chuếnh choáng xưa kia chưa từng có thật. Chán ghét cũng từ đó mà sinh ra. Thôi chi bằng làm ly nước lọc trong đời nhau. An tĩnh, vui tươi. Dù có rong chơi đến tận đâu cũng không bao giờ bỏ được.

An viết, "Nhạt như nước, gặp nhau vui. Sau khi từ biệt, còn có dư vị."
Thảo nào có những kẻ như rượu, nhấp môi một lần tưởng chừng hương vị nhớ mãi không quên. Qua biến cố gặp lại, cảm thấy nhạt nhẽo vô chừng, tưởng như những chuếnh choáng xưa kia chưa từng có thật. Chán ghét cũng từ đó mà sinh ra.
Thôi chi bằng làm ly nước lọc trong đời nhau. An tĩnh, vui tươi. Dù có rong chơi đến tận đâu cũng không bao giờ bỏ được.

are you really here
or am i dreaming
I can’t tell dreams from truth
for it’s been so long
since I have seen you
I can hardly remember your face anymore
when i get really lonely
and the distance causes only silence
i think of you smiling
with pride in your eyes